Verbouw de Schanskorf

Basisschool de Schanskorf is gevestigd aan de Overwater 1 te Zoetermeer. Op deze locatie is tevens een school van een ander bestuur gevestigd. Op basis van integrale huisvestingsplannen bleek dat er rond 2016 nieuwbouw zou moeten komen voor beide scholen. Voor de school betekende dat er twee mogelijkheden waren; de school kon met de nieuwbouw mee te doen of de school kon verhuizen naar een andere locatie.

De gemeente Zoetermeer heeft een verhuizing naar het leegstaande gebouw aan de Kerkenbos 28 voorgesteld. Het bestuur GPOWN heeft vervolgens aan Sineth de opdracht gegeven om een nulmeting op te stellen om te zien of deze locatie geschikt is voor de nieuwe huisvesting van de Schanskorf.

Sineth en GPOWN zijn met deze nulmeting gezamenlijk richting gemeente vertrokken en hebben voorgesteld om te willen verhuizen, maar dan wel nadat het gebouw conform de nulmeting en wensen van de school zou worden gerenoveerd. Tenslotte zouden zij anders namelijk nieuwbouw krijgen. De partijen zijn overeen gekomen dat het gebouw geschikt zal worden gemaakt voor de Schanskorf met uitgangspunt dat er voor 10 jaar levensduur verlengende maatregelen werden getroffen. Win-win situatie, de gemeente heft leegstand op en kan kleiner nieuwbouwen op locatie Overwater1 en de Schandkorf krijgt een pand waarin zij als enige school gevestigd zijn en welke naar wens wordt gerenoveerd. Sineth zorgt hierbij voor:

- Het in overleg uitwerken van het voorlopig ontwerp;
- Opvraag asbest-, brandtoetsings-, installatie-, en constructieadvies;
- Het in overleg uitwerken van het definitief ontwerp en de communicatie met het bevoegd gezag;
- Het gereed maken van het plan t.b.v. de aanbesteding:
- Prijs en contractvorming;
- Uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg.

Project uitgevoerd in samenwerking met Sineth Consulting en Engineering

Specificaties

Opdrachtgever:
GPO-WN

Opdracht:
Vastgoedadvies
Projectmanagement
Beheer
Locatie:
Zoetermeer

Functie:
Onderwijs

Fase:
Aanbesteding

Oppervlakte:
1062m2 NVO

Projectteam:
Sjoerd Jaspers, Geert van Hoof, Thomas Kraak