Nieuwbouw de Lichtwijzer

Na de brand van de Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest is Sineth sparring partner en procesbegeleider geweest bij de nieuwbouw van deze basisschool die later de Lichtwijzer is gaan heten. In opdracht van GPO-WN (Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland) is het bouwproces begeleid van initiatief tot en met oplevering.

Voor Sineth begon het project met de huisvestingsaanvraag in de politiek. De plaatselijke politieke partijen moesten worden overtuigd om in te stemmen met vervangende nieuwbouw. Na deze instemming is gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen en zijn de budgetten vastgesteld. Vervolgens is de architectenselectie en aansluitend de onderhandse aanbesteding georganiseerd voor de bouw- en installatiewerkzaamheden. Doordat het gebouw, na oplevering ook in beheer genomen werd door Sineth was het mogelijk al in een heel vroeg stadium te sturen op de wensen vanuit gebruik- en beheer.

Naast proces- en bouwbegeleiding heeft Sineth ook op een aantal andere terreinen een belangrijke en ontzorgende rol gespeeld. Zo was Sineth verantwoordelijk voor de vervangende huisvesting, de verhuisbewegingen, het overleg met omwonenden, de gebruiksvergunning, de inrichting en het terreinontwerp.

 

LEES MEER

Specificaties

Opdrachtgever:
GPO-WN

Opdracht:
Projectmanagement

Locatie:
Oegstgeest

Functie:
Onderwijs

Fase:
Gereed 2012

Oppervlakte:
1.395 m2

Projectteam:
Sjoerd Jaspers