Basisschool De Zevenster

Vraagstuk opdrachtgever

De mogelijkheid bestaat om de dependance van De Driemaster van schoolbestuur Stichting OVO te huisvesten in het schoolgebouw van basisschool De Zevenster van GPO-WN. Naast het opstellen van een haalbaarheidsplan moet de benodigde verbouwing en aanbouw tot de aanbestedingsfase worden uitgewerkt.

Dienstverlening Sineth

 

  • Verantwoordelijk voor inventarisatie van behoeftes van beide scholen
  • Vertalen van behoeftes in een Programma van Eisen
  • Opstellen van een kostenraming
  • Verschillende scenario's uitwerken en vertalen in haalbaarheidsonderzoek
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Opstellen documenten voor bestekfase

 

Resultaat

De verbouwing van dit project is gestart onder leiding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit heeft kunnen plaatsvinden op basis van het haalbaarheidsonderzoek welke door Sineth is uitgevoerd.

Specificaties

Opdrachtgever:
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Locatie:
Tonneband 22 Hardinxveld-Giessendam

Duur project:
In fases, 2013

Oppervlakte:
gehele school BVO ca. 1.400 m2

Projectomschrijving:
Samenvoegen twee scholen in één bestaand schoolgebouw met aanbouw