Renovatie de Wegwijzer

Ver- Nieuwbouw basisschool de Wegwijzer, Hoofdland

Door aanhoudende groei in het leerlingenaantal ging basisschool de Wegwijzer in Zwijndrecht uitbreiden met een tweede vestiging. Sineth is gevraagd de tweede vestiging en daarnaast de hoofdvestiging volledig opnieuw te definiëren. Van GPO-WN kregen wij de opdracht beide scholen compleet te herzien en daarnaast het groot onderhoud voor de komende 10 jaar in één keer uit te voeren. De gangen, aula en algemene ruimten zijn ondersteunend gemaakt aan het klassikale onderwijs en eenvoudig te betrekken in het dagelijks gebruik.

De vestiging aan het Hoofdland is gebouwd in de jaren zeventig. Het oorspronkelijke ontwerp had een sterk orthogonale opbouw met op de zon georiënteerde lokalen aan de straatzijde. Aan de achterzijde lagen de gangen, toiletten, aula en de ondersteunende ruimten. In de loop van de tijd is dit gebouw voortdurend uitgebreid en aangepast waardoor de oorspronkelijke heldere structuur verloren is gegaan. Bij dit project is gekozen de aan- en verbouwingen van de afgelopen 40 jaar ongedaan te maken en het pand weer de heldere en overzichtelijke structuur terug te geven. Daarnaast is er in de materiaalkeuze gezocht naar warmte gecombineerd met frisse accenten.

Sineth was niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouwbegeleiding maar had een ontzorgende rol met betrekking tot het gehele herhuisvestingsvraagstuk. Zo was Sineth ook verantwoordelijk voor de vervangende huisvesting, de verhuisbewegingen, het overleg met alle stakeholders, de gebruiksvergunning, de inrichting en het terreinontwerp.

In samen werking met Sineth consultants.

LEES MEER

Specificaties

Opdrachtgever:
GPO-WN

Opdracht:
Vastgoedadvies
Ontwerp
Projectmanagement
Bouwkundig advies
Beheer

Locatie:
Zwijndrecht

Functie:
Onderwijs

Fase:
Gereed 2015

Oppervlakte:
1450 m2

Projectteam:
Maaike Overmeijer
Sineth CE