WERKWIJZE

Sineth Scholenbeheer hanteert een persoonlijke werkwijze en verricht alles in overleg met de
opdrachtgevers. Het specifiek werkzaam zijn voor scholen maakt Sineth uniek! De vorm van de samenwerking leggen wij samen vast in een contract. Dit contract beschrijft exact wat u van ons kunt verwachten en wat daarvan de kosten zijn. Zekerheid en transparantie staan hierbij voorop, omdat u als bestuur achteraf niet voor verrassingen wilt staan.

Sineth scholenbeheer verzorgt voor u de complete dienstverlening als het gaat om gebouwenbeheer. Van het voorbereiden en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouwprojecten tot het coördineren van verhuizingen en opstellen van nulmetingen en meerjarenplannen. Dit creëert een win-win situatie voor zowel de gebruikers van een school als de schoolbesturen, maar ook voor alle betrokken partijen bij onderhoud, verbouw of nieuwbouw van de gebouwen. Het leveren van een optimale kwaliteit tegen reële kosten staat bij ons voorop.

ZEKERHEID EN TRANSPARANTIE

De vorm van de samenwerking leggen wij samen vast in een contract. Dit contract beschrijft exact wat u van ons kunt verwachten en wat daarvan de kosten zijn. Zekerheid en transparantie staan hierbij voorop, omdat u als bestuur achteraf niet voor verrassingen wilt staan.

Onze diensten brengen wij onder in twee delen:

ADVIES EN UITVOERING BEHEER BESTAANDE GEBOUWEN

Het opnemen van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, het maken van kostencalculaties, contacten leggen met de aannemer(s) en installateur(s), controleren van offertes, het verstrekken van opdrachten aan derden, beheren van onderhoudsbudget inclusief kostenbewaking en rapportage/ overleg naar bestuur, het zorgdragen voor het verhelpen van problemen bij calamiteiten (glasschade,lekkages, inbraak etc.), het verzorgen van onderhoud door derden aan brandmeld-, ontruimingsinstallaties en brandveiligheidvoorzieningen, het verzorgen van de jaarlijkse huisvestingaanvragen, overleg plegen met de gemeenten betreffende de huisvestingaanvragen, het regulier onderhoud en de schades, het verzorgen en controleren van een meerjarenplan, bepalen van het jaarlijkse onderhoudsbudget (in overleg met het bestuur).

ADVIES EN UITVOERING COÖRDINATIEWERKZAAMHEDEN NIEUW- EN VERBOUWPROJECTEN

Het verstrekken van advies en het uitvoeren van de benodigde coördinatiewerkzaamheden, behorende bij nieuwbouw- en verbouwprojecten, onderwijskundige vernieuwingen en huisvesting. Na goedkeuring van de gemeente worden deze verrekend op regiebasis of via een vastgesteld bedrag.