Uitvoering

Nadat de planontwikkeling en het ontwerp is voltooid, zal worden overgegaan tot de uitvoering. Sineth zal nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de aanpassingen, verbouwing of nieuwbouw, om na de oplevering het gebouw in beheer te kunnen nemen.

Ons dienstenpakket omvat o.a;
•Het opvragen en beheren van documenten als (revisie)tekeningen en vergunningen;
•Het opvragen en beheren van de garantieverklaringen;
•Het opvragen en beheren van schoonmaakvoorschriften en handleidingen;
•Aanwezigheid bij de oplevering;