Initiatief

Het gebouw voldoet niet (meer) aan de wensen, eisen, ruimtebehoefte of de huisvestingkosten zijn te hoog om het gebouw in stand te houden? Dan start Sineth het onderzoek naar de beste oplossing voor uw huisvesting probleem.

Ons dienstenpakket omvat o.a;
•Strategisch meedenken bij het bepalen van de juiste locatie;
•Nulmetingen;
•Opstellen van Programma van Eisen;
•Haalbaarheidsonderzoeken;
•Kostenramingen van de stichtingskosten;
•Gespreksleider/ bewaken van voortgang met eisende partijen zoals de overheidsinstellingen;